Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytki ekologiczne

UŻYTKI EKOLOGICZNE to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk jak np. naturalne zbiorowiska wodne, śródpolne lub śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, płaty nieużytkowanej roślinności, siedliska przyrodnicze, stanowiska rzadkich roślin, zwierząt.

Ich powierzchnia jest zazwyczaj niewielka i są to grunty najczęściej dotychczas uznawane za nieużytki. Zachowanie takich powierzchni w ich naturalnym stanie pozwala zarówno na utrzymanie różnorodności biologicznej krajobrazu jak i równowagi ekologicznej ekosystemów zniekształconych działalnością gospodarczą człowieka. 
 
Użytki ekologiczne ustanawia wojewoda  lub rada gminy. 
Użytki ekologiczne w Nadleśnictwie Szczytno: 
Małe, śródleśne, niezwykle urokliwe jeziorka położone na terenie leśnictwa Narty o łącznej powierzchni 19,75 ha, nazwane: Grzybiczne, Żabieniec, Okonek, Samulewo i Złotko.