Wydarzenia Wydarzenia

Powrót

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to jedna z najstarszych form ochrony przyrody. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi za pomniki przyrody uznaje się pojedyncze twory przyrody lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej bądź historycznej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je spośród innych tworów. Najczęściej pomnikami przyrody zostają wiekowe, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy, głazy, skały, jaskinie, wodospady, źródła.

Co nazywamy pomnikiem przyrody?

Pomniki przyrody to jedna z najstarszych form ochrony przyrody. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi za pomniki przyrody uznaje się pojedyncze twory przyrody lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej bądź historycznej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je spośród innych tworów. Najczęściej pomnikami przyrody zostają wiekowe, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy, głazy, skały, jaskinie, wodospady, źródła.

Jeśli chodzi o drzewa muszą one odznaczać się odpowiednimi wymiarami, ciekawym pokrojem lub nietypowymi kształtami by zyskać miano pomnika przyrody. W przypadku głazów narzutowych wymagania dotyczą ich obwodu, wskazane jest by minimalnie wynosił on 5 metrów.

Kto wyznacza pomnik przyrody?

Ustanowienie pomnika przyrody leży w gestii wojewody lub odbywa się to na podstawie uchwały rady gminy. Wojewoda określa również nazwę, położenie i sprawującego opiekę pomnika przyrody.

Jak chronimy pomniki przyrody?

W przypadku pomników zabronione jest ich niszczenie, , uszkadzanie i umieszczanie reklam. Gdy pomnikowe drzewo choruje lub starzeje się otacza się je szczególną troską. Poddaje się je leczeniu, zabiegom chirurgicznym, wzmacnia specjalnymi podporami itd.

Jak poznać pomnik przyrody?

Te chronione twory przyrody są oznaczone urzędowymi tabliczkami z godłem państwowym i napisem – pomnik przyrody.

Pomniki przyrody w Polsce.

Zgodnie z danymi podawanymi przez Główny Urząd Statystyczny w naszym kraju ochroną objęto prawie 35 000 pomników przyrody. 27 000 z nich stanowią okazy rodzimych gatunków drzew: dęby, lipy, klony, jesiony i. in. Co nazywamy pomnikiem przyrody?

Pomniki przyrody to jedna z najstarszych form ochrony przyrody. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi za pomniki przyrody uznaje się pojedyncze twory przyrody lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej bądź historycznej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je spośród innych tworów. Najczęściej pomnikami przyrody zostają wiekowe, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy, głazy, skały, jaskinie, wodospady, źródła.

Jeśli chodzi o drzewa muszą one odznaczać się odpowiednimi wymiarami, ciekawym pokrojem lub nietypowymi kształtami by zyskać miano pomnika przyrody. W przypadku głazów narzutowych wymagania dotyczą ich obwodu, wskazane jest by minimalnie wynosił on 5 metrów.

Kto wyznacza pomnik przyrody?

Ustanowienie pomnika przyrody leży w gestii wojewody lub odbywa się to na podstawie uchwały rady gminy. Wojewoda określa również nazwę, położenie i sprawującego opiekę pomnika przyrody.

Jak chronimy pomniki przyrody?

W przypadku pomników zabronione jest ich niszczenie, , uszkadzanie i umieszczanie reklam. Gdy pomnikowe drzewo choruje lub starzeje się otacza się je szczególną troską. Poddaje się je leczeniu, zabiegom chirurgicznym, wzmacnia specjalnymi podporami itd.

Jak poznać pomnik przyrody?

Te chronione twory przyrody są oznaczone urzędowymi tabliczkami z godłem państwowym i napisem – pomnik przyrody.

Pomniki przyrody w Polsce.

Zgodnie z danymi podawanymi przez Główny Urząd Statystyczny w naszym kraju ochroną objęto prawie 35 000 pomników przyrody. 27 000 z nich stanowią okazy rodzimych gatunków drzew: dęby, lipy, klony, jesiony i. in. 

                  

 

Wykaz pomników przyrody w Nadleśnictwie Szczytno:

p.

Gatunek

Nr pomnika

Leśnictwo

Oddział

leśny

Uwagi

 1.  

Dąb szypułkowy (2 szt.)

142

Gizewo

13 b, j

żywy

 1.  

Dąb szypułkowy

145

Wesoły Grunt

131 j

martwy

 1.  

Dąb szypułkowy

483

Gizewo

34 a

żywy

 1.  

Dąb szypułkowy 

603

Gizewo

32 a

żywy

 1.  

Dąb szypułkowy

857

Nowiny

233 a

żywy

 1.  

Dąb szypułkowy

859

Nowiny

233 d

żywy

 1.  

Dąb szypułkowy

860

Nowiny

233 f

żywy

 1.  

Dąb szypułkowy (2szt.)

861

Nowiny

234 k

żywy

 1.  

Dąb szypułkowy

862

Nowiny

234 c

żywy

 1.  

Dąb szypułkowy

863

Nowiny

234 k

żywy

 1.  

Dąb szypułkowy

865

Nowiny

234 k

żywy

 1.  

Dąb szypułkowy

866

Nowiny

234 k

martwy

 1.  

Dąb szypułkowy

867

Nowiny

205 j

żywy

 1.  

Dąb szypułkowy

868

Nowiny

205 j

żywy

 1.  

Dąb szypułkowy

"Karol"

Wesoły Grunt

138 j

żywy

     16.

Dąb szypułkowy

"Marcin" Wesoły Grunt 140 m żywy
     17.

Wiąz szypułkowy

"Jędrzej" Wesoły Grunt 162 b żywy
     18. Dąb szypułkowy "Wiktor" Wesoły Grunt 133 c żywy
     19. Sosna zwyczajna "Martyna" Wesoły Grunt 159 b żywy
     20. Sosna  zwyczajna  "Ela" Wesoły Grunt 159 b żywy

    21. 

Sosna zwyczajna

482

Gizewo

63 d

żywy

    22.

Sosna zwyczajna

858

Nowiny

206 d

żywy

    23.

Sosna zwyczajna

864

Nowiny

234 k

żywy

    24.

Świerk pospolity

552

Gizewo

29 g

martwy (leżący)

   25.

Lipa drobnolistna (2 szt.)

409

"Lipy Bartne"

Galwica

208 o

zamierający
   26. Dąb szypułkowy "Kołodziej" Ciemna Dąbrowa 317 a żywy
   27. Sosna zwyczajna - Ciemna Dąbrowa 279 c żywy