Wydarzenia Wydarzenia

Powrót

Łowiectwo

Łowiectwo

 
Nadleśnictwo Szczytno znajduje się w rejonie hodowlanym nr 3 „Lasy Napiwodzko-Ramuckie". Zgodnie z kończącym się w tym roku wieloletnim łowieckim planem hodowlanym Nadleśnictwo
podzielone jest na 11 obwodów łowieckich, dzierżawionych przez 10 kół łowieckich, w tym pięć macierzystych.
  
Obwodami macierzystymi są:
 
- Obwód łowiecki nr 292 – obwód słaby o pow. 6 614 ha, typowo polny; lesistość 26 %; dzierżawiony jest przez Koło Łowieckie „Żbik"  w Szczytnie, 
- Obwód łowiecki nr 293 – obwód średni o pow. 6 648 ha, typowo leśny, lesistość 46 %; dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Knieja" przy Wyższej Szkole Policji w Szczytnie,
- Obwód łowiecki nr 294 – obwód średni o pow. 6 443 ha, typowo leśny; lesistość 51 %; dzierżawiony przez Koło Łowieckie Nr 32 przy Ministerstwie Rolnictwa w Warszawie,
- Obwód łowiecki nr 296 – obwód średni o pow. 7 376 ha, typowo leśny; lesistość 80 %; dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Knieja" w Nidzicy,
- Obwód łowiecki nr 315 – obwód bardzo słaby o pow. 5 137 ha, leśny; lesistość 40%, dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Jeleń" w Szczytnie
 
Powierzchnia ogólna obwodów macierzystych wynosi 32 218 ha , których lesistość kształtuje się na poziomie 50 %. 
 
Liczebność zwierzyny w obwodach macierzystych Nadleśnictwa Szczytno: 
 

Gatunek

Liczebność [szt.]

Łoś

8

Jeleń szlachetny

275

Sarna

629

Dzik

189

Lis

336

Jenot

72

Borsuk

69

Kuna leśna

92

Kuna domowa

39

Norka amerykańska

185

Tchórz zwyczajny

48

Zając szarak

357