Wydawca treści Wydawca treści

Ścieżka edukacyjna "Droga do przyrody"

Nadleśnictwo Szczytno w celu rozwijania świadomości ekologicznej społeczeństwa,  promowania proekologicznej gospodarki leśnej i walorów przyrodniczych  utworzyło na swoim terenie ścieżkę edukacyjną, której towarzyszy ogólnodostępny obiekt rekreacyjno-sportowy. Celowi temu sprzyja w ostatnim okresie min. masowy rozwój turystyki i aktywnego wypoczynku, wysoka lesistość, czyste i świeże powietrze.

Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna przy leśniczówce Lipnik "Droga do Przyrody"

Ścieżka została utworzona w 2004 roku. Długość ścieżki 1,7 km, średni czas przejścia ok. 1,5 godziny, trasa ścieżki rozpoczyna i kończy się przy leśniczówce Lipnik, do której można dojechać drogą asfaltową ze Szczytna w kierunku miejscowości Zabiele (w odległości około 7 km od Szczytna). Na trasie ścieżki Nadleśnictwo  Szczytno ustawiło liczne tablice dydaktyczne o tematyce przyrodniczej i leśnej. Poświęcony mieszkańcom lasu punkt edukacyjny prezentuje naturalnej wielkości urządzenia łowieckie, paśniki, lizawki, schrony dla dzików oraz rodzaje i typy budek lęgowych dla ptaków. Atrakcją dla zwiedzających jest usytuowany na trasie wędrówki punkt widokowy, z którego przy odrobinie szczęścia można zaobserwować zwierzęta leśne wychodzące na żerowisko. Po drodze uczestnicy wycieczki mogą się zapoznać z licznymi gatunkami drzew leśnych występującymi na naszym terenie takimi jak sosna zwyczajna, modrzew europejski, świerk pospolity, daglezja, dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata, topola osika itp. Oprócz tablic prezentujących zagadnienia z ochrony lasu ( ochrona przed grzybami i owadami ) ustawiono stosowane w gospodarce leśnej modele pułapek na szkodniki pierwotne i wtórne , wylęgarkę na boreczniki oraz stojaki na tacki opadowe. Ostatni odcinek trasy został w całości poświęcony ochronie przyrody, gdzie zmęczeni turyści pod konarami prawie 300 letniego dębu, w mini zielonej klasie nazwanej "Dębolandią" mogą uzyskać informacje o chronionych obiektach przyrodniczych na terenie Nadleśnictwa Szczytno.

Taka forma edukacji kierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży z przedszkoli oraz szkół podstawowych i średnich. W celu połączenia nauki z aktywnym wypoczynkiem Nadleśnictwo obok ścieżki urządziło obiekt rekreacyjno – sportowy, na który składa się boisko do piłki nożnej i piłki siatkowej, zadaszona wiata mieszcząca do 100 osób wyposażona w światło i prąd, wyznaczone jest miejsce na ognisko oraz wc. Dla zmotoryzowanych uczestników wytyczono obok wiaty miejsce postoju pojazdów.

Ścieżka edukacyjna wraz z obiektem rekreacyjno-sportowym dostępna jest dla zwiedzających przez cały rok. W siedzibie Nadleśnictwa w Szczytnie przy ulicy Zbigniewa Sobieszczańskiego 4 tel./89/ 624 32 68 w godzinach urzędowania można dokonać rezerwacji terminu jej zwiedzenia oraz umówić się z pracownikiem  Nadleśnictwa na oprowadzenie.

 Obok ścieżki edukacyjnej założono mini ogródek dendrologiczny, w którym prezentowane są  gatunki drzew i krzewów leśnych występujące na terenie Nadleśnictwa. Jest on znakomitym miejscem na przeprowadzenie zajęć z botaniki czy przyrody. 

Najmłodsi uczestnicy leśnych zajęć mogą natomiast skorzystać z usytuowanego przy leśniczówce placu zabaw. 

Leśnicy z Nadleśnictwa Szczytno serdecznie zapraszają do odwiedzania tutejszych lasów!!!