Wydawca treści Wydawca treści

Ścieżka edukacyjna "Droga do przyrody"

Nadleśnictwo Szczytno w celu rozwijania świadomości ekologicznej społeczeństwa,  promowania proekologicznej gospodarki leśnej i walorów przyrodniczych okolicznych lasów utworzyło na swoim terenie ścieżkę edukacyjną, której towarzyszy ogólnodostępny obiekt rekreacyjno-sportowy. Celowi temu sprzyja masowy rozwój turystyki i aktywnego wypoczynku, wysoka lesistość tych terenów, czyste i świeże powietrze, a także bliskość terenów zurbanizowanych.

Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna przy leśniczówce Lipnik pn."Droga do Przyrody"  została utworzona w 2004 roku. Długość ścieżki wynosi 1,5 km, średni czas przejścia to ok. godzina. Trasa ścieżki rozpoczyna i kończy się przy leśniczówce Lipnik, do której można dojechać drogą asfaltową ze Szczytna w kierunku miejscowości Zabiele (w odległości około 7 km od Szczytna). Przy wejściu na ścieżkę znajduje się miejsce postoju pojazdów, gdzie możemy zapakowć samochód. Dalej przemieszczamy się pieszo.

Na trasie ścieżki Nadleśnictwo Szczytno ustawiło liczne tablice dydaktyczne o tematyce przyrodniczej i leśnej. Poświęcony mieszkańcom lasu punkt edukacyjny prezentuje naturalnej wielkości urządzenia łowieckie. Atrakcją dla zwiedzających jest również usytuowany na trasie wędrówki punkt widokowy, z którego przy odrobinie szczęścia można zaobserwować zwierzęta leśne wychodzące na żerowisko. Po drodze uczestnicy wycieczki mogą się zapoznać z licznymi gatunkami drzew leśnych występującymi na naszym terenie takimi jak sosna zwyczajna, modrzew europejski, świerk pospolity, daglezja, dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata, topola osika itp. Oprócz tablic edukacyjnych prezentujących zagadnienia z ochrony lasu, zasad gospodarki leśnej nadleśnictwo urządziło na ścieżce pojnik dla zwierzyny, z którego korzystają ptaki, płazy i ssaki leśne. Po drodze możemy zaobserwować drzewostany w różnej fazie wzrostu - od uprawy porzez młodnik, drągowinę, aż po drzewostan dojrzały. Ciekawostką są występujące tu licznie kopce mrówek oraz pozostawione do naturalnego rozkładu drewno. Ostatni odcinek trasy przebiega na terenie obiektu rekrezyjno-sportowego.  Zobaczycie tu Państwo laureata konkursu na "Drzewo Roku" - prawie 300-letni dąb nazwany przez przedszkolaków 'Dębolandią", który jest zasiedlony przez cenny gatunek chrząszcza - pachnicę dębową.

Taka forma edukacji kierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży z przedszkoli oraz szkół podstawowych i średnich. W celu połączenia nauki z aktywnym wypoczynkiem Nadleśnictwo wyposażyło obiekt rekreacyjno – sportowy w boisko do piłki nożnej, piłki siatkowej, plac zabaw, zadaszoną wiatę mieszczącą ok. 100 osób.  Wyznaczono również miejsce na ognisko oraz ustawiono kamienny grill i przenośne toalety. 

Obok ścieżki edukacyjnej urządzono ogródek dendrologiczny, w którym prezentowane są  leśne i ozdobne gatunki drzew i krzewówh. Jest on znakomitym miejscem na przeprowadzenie zajęć z botaniki czy przyrody. Na terenie obiektu znjduje się również staw, w którym możemy  obserwować życie organizmów wodnych. 

Najmłodsi uczestnicy leśnych zajęć mogą natomiast skorzystać z usytuowanego przy leśniczówce placu zabaw. 

Ścieżka edukacyjna wraz z obiektem rekreacyjno-sportowym jest ogólnodostępna dla zwiedzających przez cały rok. W przypadku grup zorganizowanych w siedzibie Nadleśnictwa w Szczytnie przy ulicy Zbigniewa Sobieszczańskiego 4  lub pod numerem tel. (89) 624 32 68 czy za pośrednictwem poczty eklektronicznej, na adres: szczytno@olsztyn.lasy.gov.pl można dokonać rezerwacji terminu jej zwiedzenia oraz umówić się z pracownikiem Nadleśnictwa na oprowadzenie.

Leśnicy z Nadleśnictwa Szczytno serdecznie zapraszają do odwiedzania tutejszych lasów!!! 


Sala edukacji i tradycji leśnej

Nadleśnictwo Szczytno zaprasza serdecznie dzieci i młodzież, a także zainteresowane wiedzą  leśną osoby dorosłe, na zajęcia edukacyjne do „Sali edukacji i tradycji leśnej”, która znajduje się w budynku B siedziby Nadleśnictwa Szczytno przy ulicy Zbigniewa Sobieszczańskiego 4 w Szczytnie.

Zajęcia odbywają się  zgodnie z opracowanym przez nas regulaminem na podstawie wcześniejszego pisemnego zgłoszenia. Umówienia grupy na spotkanie można dokonać  wysyłając wiadomość elektroniczną na adres: szczytno@olsztyn.lasy.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Nadleśnictwa Szczytno.

Zajęcia na Sali przeprowadzamy w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 13:00. Maksymalna liczba uczestników zajęć wynosi 30 osób.

Prowadzimy zajęcia o tematyce leśnej i przyrodniczej. Proponujemy ich uczestnikom prezentacje multimedialne, projekcje filmów przyrodniczych, warsztaty ekologiczne, pogadanki.

W zależności od potrzeb dostosowujemy materiał dydaktyczny do wieku i możliwości grupy.

Zapraszamy na spotkania związane z wydarzeniami ekologicznymi takimi jak:

1. Dzień Ziemi

2. Dzień Drzewa

3. Dzień Lasów

4. Dzień Leśnika

5. Dzień bez samochodu

6. Pierwszy Dzień  Wiosny

Proponujemy m.in. tematy zajęć:

1. Drzewo naszym przyjacielem

2. Las domem zwierząt

3. Praca leśnika

4. W lesie o każde porze

5. Warstwy lasu

6. Owady

7. Ptaki

8. Drzewa leśne