Widok zawartości stron Widok zawartości stron

NADZÓR NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

 

-doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;

-udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;

-wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;

-organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;

-sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na ten temat

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Starostą Szczycieńskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Szczytno z dnia 28.02.2005 roku Nadleśnictwo prowadzi nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Powierzchnia lasów nadzorowanych obecnie wynosi 908,89 ha. Aktualnie uproszczone plany urządzenia lasu posiada 10 wsi na powierzchni 417,43 ha.

Sadzimy las – poradnik dla prywatnych właścicieli lasów

Wydawca treści Wydawca treści

NADZÓR NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

 

-doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;

-udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;

-wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;

-organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;

-sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na ten temat

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Starostą Szczycieńskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Szczytno z dnia 28.02.2005 roku Nadleśnictwo prowadzi nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Powierzchnia lasów nadzorowanych obecnie wynosi 908,89 ha. Aktualnie uproszczone plany urządzenia lasu posiada 10 wsi na powierzchni 417,43 ha.

Sadzimy las – poradnik dla prywatnych właścicieli lasów