Wydawca treści Wydawca treści

Rowerem po SINGLE TRACKU

Na terenie Nadleśnictwa Szczytno możecie sprawdzić swoje umiejętności w ekstremalnej jeździe na rowerze górskim.

Inicjatywa utworzenia ścieżek rowerowych singletrack w Nadleśnictwie Szczytno wyszła od  grupy rowerzystów zrzeszonych w stowarzyszeniu „Rowerowe Szczytno”. Ekipa tych zapalonych rowerzystów próbowała jeździć dróżkami leśnymi już od kilku lat. W roku 2017 Nadleśnictwo Szczytno w odpowiedzi na te potrzeby udostępniło oficjalnie dwie trasy rowerowe w ramach porozumienia z Powiatem Szczycieńskim. Zgodnie z podpisaną umową dzierżawy Starosta Szczycieński - Pan Jarosław Matłach, zobowiązał się do wnoszenia opłaty dzierżawnej za udostępniony przez Nadleśnictwo grunt oraz sprawować pieczę nad ścieżkami, zapewnić tam porządek i bezpieczeństwo ich użytkownikom. Inicjatywę zorganizowania tras w terenie podjęło stowarzyszenie „Rowerowe Szczytno”. Dzięki ich aktywności  i zaangażowaniu urządzono dwie pętle Szczytno MTB Trails. Jedną pod nazwą „Sznoder o długości 2,4 km i 22 metrami podjazdów oraz „Buchtę”, która ma 4,9 kilometra długości oraz 42 metry podjazdów. Ciekawostką jest fakt, że nazwy pętli pochodzą z mazurskiej gwary. Krótsza – „Sznoder” znaczy „smarkacz” bo jest mała. Dłuższa 4,5-kilmetrowa to „Buchta”, jej  nazwa pochodzi od buchty, buchtoziska, czyli miejsca żerowania dzikich zwierząt, zwłaszcza dzików. Tak więc mamy dwie nazwy nawiązujące do mazurskich korzeni.

Trasy to w większości wijące się między  drzewami wąskie ścieżki z niewielką ilością korzeni czy kamieni. W kilku miejscach dla urozmaicenia jazdy ułożono naturalne przeszkody, na których należy zachować ostrożność. Powstaniu ścieżek sprzyjała urozmaicona, pofalowana w leśnictwie Gizewo rzeźba terenu, gliniaste podłoże i liściasty drzewostan, który dzięki swojemu składowi gatunkowemu i luźnemu zwarciu umożliwia przemieszczanie się rowerem między drzewami.

Ścieżki  są naniesione na mapę atrakcji turystycznych Nadleśnictwa Szczytno. Ich obecność nie koliduje  z prowadzoną przez naszą jednostkę gospodarką leśną. Na czas trwania zabiegów, fragmenty tras wyłączamy z użytkowania i wyznaczamy alternatywne bezpieczne objazdy.

Początek tras zaczyna się przy tablicy informacyjnej w pobliżu drogi asfaltowej Szczytno-Witówko. Usytuowanie Szczytno MTB TRAILS w sąsiedztwie miasta Szczytno sprzyja ich popularności. Są to jedyne w okolicy ścieżki urządzone na potrzeby jazdy rowerem górskim. Tworzą one miejsce do aktywnego spędzania czasu dla średnio, jak i bardzo zaawansowanych rowerzystów. Przeprowadzono je przez urozmaicony teren a liczne zakręty, podjazdy i zjazdy są skuteczną formą doskonalenia techniki jazdy. Mogą być również wykorzystywane do jazdy rekreacyjnej przez całe rodziny.

Szczytno MTB TRAILS cieszą się również coraz większym zainteresowaniem rowerzystów z innych regionów Polski, o czym świadczą pozytywne opinie o nich w ogólnopolskiej prasie oraz w mediach społecznościach.