Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna drewna prowadzona jest bezpośrednio przez leśniczych w kancelariach poszczególnychleśnictw w środy w godzinach 7.00 - 12.00. Indywidualne terminy sprzedaży drewna proszę ustalać bezpośrednio z leśniczymi

Sprzedaż detaliczna drewna

prowadzona jest bezpośrednio przez Leśniczych

w kancelariach poszczególnych Leśnictw,

bądź w biurze Nadleśnictwa Szczytno wg zasad określonych w Warunkach kupna - sprzedaży

Sprzedaż dla przedsiębiorstw

prowadzona jest za pośrednictwem portalu leśno-drzewnego

oraz systemu aukcyjnego e-drewno