Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monitoring przyrodniczy

Co roku sprawdzamy stan naszych zasobów przyrodniczych.

Nadleśnictwo Szczytno prowadzi regularny monitoring wybranych elementów przyrodniczych w celu uniknięcia działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na środowisko naturalne ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych.

Co roku przygotowujemy aktualne dane na temat występujących na naszym terenie form ochrony przyrody, monitorujemy występowanie chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt.