Projekty i fundusze Projekty i fundusze

PROW

NAZWA PROJEKTU: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Działanie 226 - „Odtworzenie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych"

NUMER PROJEKTU: 02621-69150-OR1400001/10

CEL PROJEKTU I ZAKRES PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ: W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel: Odtworzenie potencjału przyrodniczego i produkcyjnego lasów uszkodzonych w wyniku huraganowego wiatru z dnia 8 sierpnia 2008r. poprzez odnowienie powierzchni leśnych - na gruntach w zarządzie PGL LP oraz lasach właścicieli prywatnych. Powierzchnie do odnowienia znajdują się na terenie leśnictwach: Lipowiec, Lipnik, Nowiny, Wesoły Grunt, Ciemna Dąbrowa.

OKRES REALIZACJI: lata 2011 - 2013

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

FINANSOWANIE: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

KWOTA DOFINANSOWANIA: 2 513 338,00 PLN

 ZAPLANOWANE ZADANIA:

Melioracje agrotechniczne na powierzchni 156,33 ha 

Wyprzedzające przygotowanie gleby na powierzchni 158,58 ha, 

Odnowienie powierzchni leśnych na powierzchni 158,58 ha, 

Pielęgnowanie upraw na powierzchni 156,12 ha, 

Ochrona lasu przed zwierzyną na powierzchni 66,36 ha, 

Ochrona bioróżnorodności na powierzchni 0,20 ha, 

Modernizacja ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej  „Droga do przyrody" w leśnictwie Lipnik, 

Melioracje agrotechniczne na gruntach prywatnych na powierzchni 0,71 ha ha 

Wyprzedzające przygotowanie gleby na gruntach prywatnych na powierzchni 1,62 ha, 

Odnowienie powierzchni leśnych i przebudowa na gruntach prywatnych na powierzchni 1,62 ha, 

Pielęgnowanie upraw na gruntach prywatnych na powierzchni 2,84 ha, 

Sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej  „Droga do przyrody" 

REALIZACJA PROJEKTU:

2011 ROK

-Nadleśnictwo Szczytno w ramach realizacji projektu ogłosiło  postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Usługi leśne w Nadleśnictwie Szczytno w latach 2011 - 2013 - odnowienie powierzchni pohuraganowych w leśnictwach: Lipowiec, Lipnik, Nowiny, Wesoły Grunt, Ciemna Dąbrowa".

- Podpisano  umowę na wykonanie ww. zadania z wykonawcą: ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH „ŻUBR" Sławomir Trzciński, Dariusz Trzciński, Janusz Trzciński s. c. z siedzibą: Powałczyn 7 , 12-140 Świętajno

W ramach ww. umowy do końca 2011 roku Nadleśnictwo Szczytno wykonało następujące prace:

porządkowanie powierzchni pozrębowych  na terenie LP na  powierzchni  83,44 ha, 

porządkowanie powierzchni pozrębowych na gruntach prywatnych na powierzchni 0,71 ha,  

przygotowanie gleby na terenie LP na powierzchni 85,54 ha, 

 przygotowanie gleby  na gruntach prywatnychna powierzchni 1,62 ha,  

W 2012 roku Nadleśnictwo wykonało:

odnowienie powierzchni pohuraganowych na gruntach prywatnych na obszarze 1,62 ha (w tym 0,91 ha wprowadzenie drugiego piętra),  

odnowienie powietrzchni pohuraganowych na gruntach LP 90,22 ha  

pielęgnowanie gleby na gruntach LP na powierzchni 82,91 ha, 

pielęgnowanie gleby na gruntach prywatnych na powierzchni 0,71 ha,  

grodzenie siatką leśną odnowionych powierzchni na gruntach LP na obszarze 29,53 ha,zabezpieczanie mechaniczne upraw wełna owczą na powierzchni 10,8   

zabezpieczanie mechaniczne upraw wełną owczą na powierzchni 10,8  

 2012 ROK

- Nadleśnictwo Szczytno w ramach realizacji projektu ogłosiło postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

"Dostawa  siatki  do grodzenia upraw leśnych zakładanych  w ramach  PROW – Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych."

Podpisano umowę na wykonanie ww. zadania z wykonawcą:  Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „TEX - 1" Adam Cichowlaz z siedzibą: Kamionka 28, 82-500 Kwidzyn.

W ramach ww. umowy zrealizowano dostawę 34 850 mb siatki leśnej na leśnictwa: Lipowiec, Lipnik, Nowiny,Wesoły Grunt i Ciemna Dąbrowa

oraz postępowanie pn.: "Modernizacja leśnej ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej „Droga do przyrody" wraz z wykonaniem placu zabaw na terenie leśnictwa Lipnik." 

Nadleśnictwo podpisało umowę na zrealizowanie powyzszego zadania z wykonawcą: NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński z siedzibą: Grom 36, 12-130 Pasym.