KONTAKTY KONTAKTY

Siedziba Nadleśnictwo Szczytno
Nadleśnictwo Szczytno
89 624 32 68
89 624 32 69

ul. Zbigniewa Sobieszczańskiego 4

12-100 Szczytno

 

NIP: 745-000-47-86

REGON: 510545667

Nadleśniczy
Janusz Kleszczewski
89 624 34 93
Zastępca nadleśniczego
Mariusz Karpiński
89 624 07 99
Główny księgowy
Edyta Szczepkowska
89 623 18 76
Inżynier nadzoru
Hubert Wysocki
89 623 18 79

Dział Gospodarki Leśnej

Magdalena Zielińska
spec. ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 89 623 18 78
Marcin Zajączkowski
spec. ds. użytkowania lasu i marketingu
Tel.: 89 623 18 77
Anna Boruszewska-Cudak
spec. ds. ochrony przyrody, edukacji leśnej i zamówień publicznych
Tel.: 89 623 18 79
Agnieszka Rogawska
spec. ds. funduszy strukturalnych i stanu posiadania
Tel.: 89 623 18 79

Dział Księgowo-Finansowy

Beata Świderska
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 89 623 18 84
Magdalena Brejnak
Starsza Księgowa
Tel.: 89 623 18 84
Monika Pogorzelska
Księgowa (gospodarka towarowa)
Tel.: 89 623 18 82
Edyta Małż
Księgowa kasjer
Tel.: 89 623 18 81
Jacek Bruździak
Referent (gospodarka towarowa)
Tel.: 89 623 18 82

Posterunek Straży Leśnej

Andrzej Berk
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 89 623 18 80
Krzysztof Tamowski
Strażnik leśny
Tel.: 89 623 18 80
Marcin Zagożdżon
Strażnik leśny
Tel.: 89 623 18 80

Stanowisko ds. Pracowniczych

Anna Szoll
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 89 623 18 83

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Jacek Tadulewicz
Sekretarz nadleśnictwa
Tel.: 89 624 13 72
Natalia Gniedziejko
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 89 623 18 85
Joanna Rubak
Sekretarka
Tel.: 89 624 32 68

Ochrona Danych

Sebastian Strzech
Inspektor Ochrony Danych