Wydarzenia Wydarzenia

Powrót

Telefon alarmowy

Telefon alarmowy

W związku z wprowadzeniem wytycznych dotyczących minimalizowania wpływu realizacji prac gospodarczych związanych z pozyskaniem drewna na miejsca rozrodu i lęgi ptaków, w przypadku zauważenia uszkodzonego lub zniszczonego gniazda czy dziupli zajętej przez  ptaki na terenie Nadleśnictwa Szczytno, należy kontaktować się z zastępcą nadleśniczego Mariuszem Karpińskim - tel. 600 292 770.