Wydarzenia Wydarzenia

Powrót

Spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy

Spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy

W związku z przystąpieniem do prac nad Planem Urządzenia Lasu w Nadleśnictwie Szczytno powstanie Zespół Lokalnej Współpracy.

 

ZAPROSZENIE

Osoby i organizacje lokalne zainteresowane problematyką zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej zapraszamy do aktywnej współpracy w charakterze członków wyżej wymienionego zespołu.

Zespół Lokalnej Współpracy (ZLW) jest organem doradczym i opiniodawczym w sprawach związanych z wyznaczaniem oraz zagospodarowaniem lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach będących w zarządzie nadleśnictwa.

Zadaniem Zespołu jest rozpoznanie potrzeb i oczekiwań lokalnych społeczności w zakresie pozaprodukcyjnych funkcji lasu, wyznaczenie zasięgu obszarów o zwiększonej funkcji społecznej, propagowanie informacji o zrównoważonej wielofunkcyjnej gospodarce leśnej oraz kształtowanie świadomości przyrodniczej (ekologicznej) społeczeństwa.

Informujemy, iż udział w pracach jest dobrowolny i ma charakter nieodpłatny.

Pierwsze spotkanie ZLW odbędzie się 16 listopada o godzinie 16:00 w  siedzibie Nadleśnictwa Szczytno przy ulicy Zbigniewa Sobieszczańskiego 4 w Szczytnie.

Wszystkich zainteresowanych pracą w Zespole Lokalnej Współpracy prosimy o zgłaszanie się do Nadleśnictwa Szczytna e-mail: szczytno@olsztyn.lasy.gov.pl lub pod numer telefonu 600123668 do 13 listopada  2023 r.