Wydarzenia Wydarzenia

Powrót

Sala edukacji i tradycji leśnej

Sala edukacji i tradycji leśnej

Nadleśnictwo Szczytno zaprasza serdecznie dzieci i młodzież, a także zainteresowane wiedzą  leśną osoby dorosłe, na zajęcia edukacyjne do „Sali edukacji i tradycji leśnej”, która znajduje się w budynku B siedziby Nadleśnictwa Szczytno przy ulicy Zbigniewa Sobieszczańskiego 4 w Szczytnie.

Zajęcia odbywają się  zgodnie z opracowanym przez nas regulaminem na podstawie wcześniejszego pisemnego zgłoszenia. Umówienia grupy na spotkanie można dokonać  wysyłając wiadomość elektroniczną na adres: szczytno@olsztyn.lasy.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Nadleśnictwa Szczytno.

Zajęcia na Sali przeprowadzamy w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 13:00. Maksymalna liczba uczestników zajęć wynosi 30 osób.

Prowadzimy zajęcia o tematyce leśnej i przyrodniczej. Proponujemy ich uczestnikom prezentacje multimedialne, projekcje filmów przyrodniczych, warsztaty ekologiczne, pogadanki.

W zależności od potrzeb dostosowujemy materiał dydaktyczny do wieku i możliwości grupy.

Zapraszamy na spotkania związane z wydarzeniami ekologicznymi takimi jak:

1. Dzień Ziemi

2. Dzień Drzewa

3. Dzień Lasów

4. Dzień Leśnika

5. Dzień bez samochodu

6. Pierwszy Dzień  Wiosny

Proponujemy m.in. tematy zajęć:

1. Drzewo naszym przyjacielem

2. Las domem zwierząt

3. Praca leśnika

4. W lesie o każde porze

5. Warstwy lasu

6. Owady

7. Ptaki

8. Drzewa leśne