Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Uwaga - ZAKAZ WSTĘPU DO LASU!

Uwaga - ZAKAZ WSTĘPU DO LASU!

W związku z masowym pojawieniem się szkodników pierwotnych sosny w dniach 17-31 maja br. na terenie Nadleśnictwa Szczytnie zostanie przeprowadzony lotniczy zabieg ratowniczy.

Zabieg będzie przeprowadzony w dniach od 17.05.2019r. do 31.05.2019r. przy użyciu środka Foray 76 B.

Jednocześnie informujemy, że zabieg ratowniczy zostanie wykonany najskuteczniejszym i najmniej szkodliwym dla innych organizmów preparatem biologicznym Foray 76B. Jest to mikrobiologiczny środek owadobójczy, który zawiera koncentrat Bacillus thurigiensis var. Kurstaki. Preparat dopuszczony jest do stosowania na podstawie decyzji MRiRW nr R-39/2014zr z dnia 28.03.2014 r., ostatnio zmienionego decyzją MRiRW nr R-602/2017d z dnia 22.11.2017 r.

W ZWIĄZKU Z OPRYSKAMI PRZY UŻYCIU SPRZĘTU LOTNICZEGO NADLEŚNICZY WPROWADZA OKRESOWY ZAKAZ WSTĘPU DO LASU.

Zakaz obowiązuje od 17.05.2019 do 31.06.2019 w leśnictwach Lesiny, Witówko, Narty, Galwica i Piduń.

Szczegółowych informacji udziela Pani Magdalena Zielińska tel. 89 623 18 78

Każdego roku dokonujemy oceny zagrożenia drzewostanów w oparciu o metodykę i zalecenia zawarte w Instrukcji Ochrony Lasu. Odbywa się to na podstawie oceny liczebności samic siedzących na pniach drzew. Przeprowadzona prognoza, wskazuje na realne zagrożenie masowego pojawienia się gradacji brudnicy mniszki w drzewostanach sosnowych. Wykonanie skutecznego zabiegu ograniczenia jej populacji uratuje drzewa uszkadzane żerem i równocześnie ograniczy rozprzestrzenianie się tych szkodliwych owadów.