Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Rezerwat Galwica - torfowiskowa perełka regionu

Rezerwat Galwica - torfowiskowa perełka regionu

Rezerwat „Galwica” chociaż nie ma zatwierdzonego planu zadań ochronnych, uznawany jest za jeden z najlepiej zachowanych rezerwatów przyrody w naszym regionie. Ma on charakter torfowiskowy i powołano go w celu ochrony cennych siedlisk wodno–błotnych oraz fauny i flory związanej z podmokłymi terenami. Naukowcy chcą tu zaobserwować procesy sukcesji naturalnej.  „Galwica” to bardzo interesujący przykład lądowacenia jeziora. Jeszcze na początku XVIII w. było to malowniczo położone jezioro, połączone kanałami z sąsiednimi zbiornikami wodnymi. Obecnie rezerwat „Galwica” ma charakter rezerwatu ścisłego, którego ochrona ma na celu zachowanie cennego torfowiska alkalicznego ze stanowiskami zagrożonych gatunków roślin torfowiskowych. Obszar rezerwatu przez ostatnie kilkadziesiąt lat uległ licznym przekształceniom. Mimo to, iż jest on otoczony ze wszystkich stron lasami, a w okolicy brak jest nie tylko dużych aglomeracji, ale także większych miejscowości, rezerwat boryka się z problemem obniżania się poziomu wód gruntowych. Powoduje to degradację podmokłych ekosystemów. Z roku na rok zmniejsza się wielkość lustra wody oraz zasięg torfowiska. Nadmierna sukcesja roślinności drzewiastej prowadzi do zaniku terenów otwartych, na które zaczynają ekspansywnie wkraczać olsze, brzozy, sosny i wierzby, co wpływa niekorzystnie na warunki rozwoju roślinności torfowiskowej. Leśnicy aby zahamować te procesy zaczęli stosować czynne metody ochrony polegające na wykaszaniu i wycinaniu obsiewających się na torfowisku drzew. Zastosowano również zabiegi związane z zatrzymaniem odpływającej z mokradeł wody poprzez wybudowanie urządzeń tzw. małej retencji wodnej. Na tym jednak nie poprzestano i planuje się kolejne zabiegi poprawiające stan tej wyjątkowej perełki przyrodniczej naszego regionu.