Wydarzenia Wydarzenia

Powrót

Zakaz wstępu do lasu

Zakaz wstępu do lasu

Zgodnie z Ustawą o Lasach lasy państwowe są dostępne dla wszystkich. W szczególnych przypadkach (np. w zwązku z ochroną przyrody lub zapewnieniem bezpieczeństwa ludzi) nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu.

Szczegółowe informacje o okresowych zakazach wstępu na powierzchniach leśnych, na których prowadzone są bieżące prace gospodarcze z zakresu ochrony lasu, hodowli i pozyskania drewna, z uwagi na ich dynamikę, dostępne są w siedzibie nadleśnictwa. Obszary objęte zakazem wstępu oznaczone zostaną znakiem zakazu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1998r. 

Mapa obszarów objętych okresowymi zakazami wstępu do lasów w związku z zagrożeniem pożarowym, opryskami chemicznymi i zagrożeniami nadzwyczajnymi (przygotowana przez Samodzielną Pracownię Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa)