Wydarzenia Wydarzenia

Powrót

Co nam daje las?

Co nam daje las?

Czy Polakom opłaca się ograniczenie pozyskania drewna?

W związku z wdrożeniem Unijnej Strategii na rzecz Bioróżnorodności 2030 wykonano wiele analiz, m.in. jaki wpływ na różne dziedziny naszego życia będą miały jej założenia.

Bez dwóch zdań zyska na tym środowisko naturalne, gdyż co najmniej 30 procent powierzchni lądowej ma być objęte ochroną, a 10 procent ochroną ścisłą. Musimy mieć świadomość, że istotnie wpłynie to również na ograniczenia w produkcji np. drzewnej, rolnej oraz bezpośrednio na rozwój gospodarczy i stopień zatrudnienia w naszym kraju.

"Analiza scenariuszowa wpływu ograniczenia możliwości pozyskania surowca drzewnego przez Lasy Państwowe na sytuację społecznoekonomiczną w Polsce", z którą możecie się zapoznać na profilu głównym Lasów Państwowych wskazuje, że pozyskanie drewna i gospodarka leśna mają istotne znaczenia dla polskiego rynku pracy, szczególnie na obszarach wiejskich i słabo uprzemysłowionych. Przy pozyskaniu surowca drzewnego i utrzymaniu zasobów leśnych pracuje ponad 55,5 tys. osób w Polsce.

Polska jest drugim na świecie producentem mebli, trzecim dostawcą stolarki budowlanej (okien, drzwi), należy do pierwszej dziesiątki producentów tarcic.

Dodatkowo sektor ten wypracowuje około 2,5% krajowego PKB, zwiększa wpływy budżetowe przekraczające 30 mld zł rocznie oraz zatrudnia bezpośrednio około 350 tys. pracowników.

Pośrednio generuje zatrudnienie również w firmach powiązanych z przemysłem drzewnym, m.in. w transporcie, przy pozyskaniu drewna oraz gospodarce lasami, u partnerów handlowych oraz producentów maszyn i urządzeń do przetwórstwa drewna. Liczba samych zakładów meblarskich sięga 20 tys.